Cennik

 • 150 zł za dobę brutto – jedna osoba (cały domek)
 • 200 zł za dobę brutto – dwie osoby (cały domek)
 • 250 zł za dobę brutto – trzy, cztery (cały domek)
 • dzieci do 6 roku - bezpłatnie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT
 • Płatność gotówką na miejscu lub przedpłata

Regulamin

 1. Pokój w apartamencie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu trwa od 14.00 do 11.00 dnia następnego.
 3. Dopuszcza się zmianę godzin po uprzednim uzgodnieniu.
 4. Gość może korzystać z lokalu w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych. Nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim.
 5. Zameldowanie Gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie Karty meldunkowej (umowy).
 6. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie po godz. 22.00.
 7. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego w tym tradycyjnej ciszy nocnej  od 22.00 do 6.00 rano. Przekroczenie tych zasad upoważnia wynajmującego do zerwania umowy.
 8. Przez cały czas pobytu w apartamencie dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką i nadzorem dorosłej osoby.
 9. Zwierzęta przyjeżdżające z Gośćmi muszą znajdować się pod ich opieką. Usuwanie odchodów  zwierząt jest obowiązkiem ich właścicieli.
 10. Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 11. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy, jego zwierząt lub z winy osób jego odwiedzających.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gościa znajdujących się na terenie apartamentu.
 13. Dokonując rezerwacji, podpisania Karty meldunkowej (umowy), Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych, wyszczególnionych powyżej, wyłącznie dla celów realizacji usługi wynajmu apartamentu.